Krakow

Celé Polsko je velmi historicky i nábožensky založené, proto zde najdeme spoustu kostelů a chrámů, které jistě stojí za návštěvu.

Krakow je druhým největším polským městem, prvenství patří hlavnímu městu Varšavě. Krakow leží v jižní části Polska, a tím pádem je bez větších problémů dostupný turistům z České republiky. Dokonce sem míří přímé vlakové spoje, např. Olomouc – Krakow. Ve městě Krakow žije cca 750 000 obyvatel. Městem protéká řeka Visla. Podobně jako celé Polsko je i Krakow silně nábožensky založen. Nalezneme zde mnoho kostelů a katedrál. Tudíž pokud se rozhodnete Krakow důkladně poznat, vymezte si pro jeho návštěvu několik dní. Historických památek je tu přes 6 000.

A teď konkrétněji k jednotlivým významný pamětihodnostem. Nejvýznamnější velkou katedrálou je Katedra na Wawelu. Ta se nachází nedaleko zámku Królewski, který se leží právě na vršku Wawel. Tato vyvýšenina nabízí zajímavý pohled na město Krakow. Při prohlídce města bychom rozhodně neměli vynechat největší Krakowské náměstí, tzv. Krakowský rynek. Jedná se totiž o největší středověké náměstí nejen v Polsku, ale i v celé Evropě. Na náměstí se nachází mnoho historických budov, např. Mariánský kostel, kostel svatého Vojtěcha či Radniční věž. Dále zde můžeme obdivovat pomník významného polského spisovatele a představitele polského romantismu Adama Mickiewicze. Podobných pomníků pak lze nalézt po celém Polskou nespočet. Poláci jsou totiž na Mickiewicze právem hrdí, protože jeho díla jsou známá po celém světě. A tak ani milovníci literatury si návštěvu Krakowského rynku, resp. pomníku nenechají jistě ujít.

Košice

Košice leží ve východní části Slovenska. Jsou druhým největším městem této země, prvenství samozřejmě patří hlavnímu městu Bratislavě. Žije zde necelých 240 000 obyvatel převážně slovenské národnosti. Vlivem okolních států zde najdeme i početnou maďarskou menšinu zastoupenou zhruba čtyřmi procenty.

Vzhledem ke své poloze jsou Košice velmi důležitou dopravní spojnici mezi Ukrajinou a Ruskem. Cestování do těchto zemí je díky vybudování železniční a silniční sítě velmi rychlé a relativně pohodlné.

Cestu do Košic nachází především milovníci vína a architektury. Místní vinná oblast je podobně proslulá jako maďarský Tokaj, a tak není divu, že se tu každoročně konají slavnosti vína, které přilákají mnoho návštěvníků. A kdo se zajímá spíše o historické skvosty, přijde si také na své. V Košicích se nachází několik architektonických stylů na jednom místě, a to především díky bohaté historii. Lze tedy spatřit památky v gotickém, renesančním nebo klasicistním stylu. Nalezneme zde i mnoho chrámů a kostelů, a to hlavně v centru města. Na okraji Košic se budují rozsáhlé průmyslové zóny s továrnami a výrobními halami.

Pokud si chcete město prohlédnou z výšky, tak kromě vyhlídkových letů se tu nabízí vrch Hradová. Ten ční do výšky 466 m nad městem a vy si tak můžete celé město prohlédnou z ptačí perspektivy. Památek a zajímavostí se v tomto východoslovenském městě nachází opravdu mnoho. Doporučujeme tedy vyčlenit si pro jeho návštěvu několik dní. Rozhodně nebudete litovat!

Kobe

Město nacházející se v Japonsku, konkrétně hlavní město prefektury Hjógo, si během své historii prošlo dvěma těžkými zkouškami – vybombardování a zemětřesení. Obě katastrofy však zdárně zdolalo a dnes nenajdeme ve městě po nich jediné stopy.

Kobe leží na ostrově Honšú a podobně jako města Tokio nebo Hirošima se nachází přímo na samotném pobřeží ostrova a je tak velmi strategickým místem pro dovoz a vývoz zboží. Zde začaly probíhat první obchody se západem, a tím pádem docházelo i k velkému rozvoji lodní dopravy. Kobe si svůj obchodní charakter zachovává dodnes.

Město Kobe je poměrně mladým městem, bylo založeno v roce 1889. Jeho rozvoj se však zastavil po druhé světové válce, kdy bylo město vybombardováno z jedné pětiny své velikosti. Avšak Kobe se z této události dokázalo vzpamatovat a začalo se postupně dál rozvíjet. Další rána však přišla 17. ledna 1995, kdy část Japonska, a to především město Kobe zasáhlo velmi silné zemětřesení. To si vyžádalo přes 6000 obětí a velká část města byla dosti poničena. Avšak pokud město navštívíme dnes, nevěřili bychom, že k takovým katastrofám zde vůbec kdy došlo.

Pro turisty je velmi doporučeníhodná návštěva Muzea města Kobe, kde se dozví mnoho informací a zajímavostí z celé historie města, včetně poznatků o vybombardování a zemětřesení. Nalezneme zde i jedinečnou sbírku umění Nambanů. Jedná se o označení cizinců, kteří sem přišli v 16. století. Byli to především Portugalci a Španělé.

Samozřejmě kromě historických památek je město Kobe plné kancelářských a obchodních budov. Kupodivu zde však najdeme i klidné odpočinkové zóny. Tou nejznámější a nejvyhledávanější je park Meriken. Uprostřed parku se nachází námořní muzeum, jehož zajímavostí je střecha, která připomíná trup lodi. V přístavu lze navštívit přístavní věž, která nabízí nádherný výhled na celé město Kobe.

Klagenfurt

Město ležící v jižní části Rakouska nabízí svým návštěvníkům klidné a úzké uličky v centru města. Je to tak ideální místo k dlouhým romantickým procházkám.

Klagenfurt, podobně jako Graz či Benátky, bývá častým průjezdním bodem, pokud Češi míří na dovolenou do Itálie. Málokdo se ovšem v Klagenfurtu zastaví, což je obrovská chyba, protože toto město rozhodně stojí za zastávku. Díky svému umístění na jihu Rakouska je zde mnohem tepleji a příjemněji než na severu. I srážek je tu v každoročním úhrnu méně. Naprosto ideální je navštívit město na jaře nebo na podzim, kdy je venkovní teplota naprosto vhodná k procházkám po městě. A že je v Klagenfurtu co obdivovat, se dozvíte níže.

Město Klagenfurt, především však jeho historická část, láká k velmi romantickým procházkám úzkými a klidnými uličkami. Ve Starém městě, jak je tato historická část Klagenfurtu nazývána, jsme doslova odloučeni od automobilového hluku a můžeme se jen kochat historií, která tu na nás dýchá z každého koutku. Na rohu Starého náměstí stojí budova Staré radnice. Dále si zde můžeme prohlédnout spoustu měšťanským domků. Najednou se člověk ocitá v dávné době minulé. Tuto atmosféru umocní ještě i stavba Landhaus postavená v renesančním stylu. Její součástí je arkádové nádvoří. Do současné doby nás potom velmi rychle vrátí tzv. nová část města, která je mnohem rušnější. Nachází se tu kancelářské budovy a mnoho obchodů a restaurací. Najednou člověk okamžitě zatouží po návratu do staré historické části Klagenfurtu. Zkrátka a dobře, hledáte – li báječné místo pro relaxaci, určitě se v Klagenfurtu zastavte.

Kaunas

Město nacházející se v pobaltském státě Litva je proslulé především díky svým barokním stavbám, které sem jezdí obdivovat mnoho turistů.

Kaunas se nachází na soutoku dvou řek Neris a Němen. První zmínky o městě se objevují v roce 1361. Z nich se dovídáme, že město bylo pravděpodobně založeno již v 11. století. V průběhu dějin se velmi rychle vyvíjelo a postupem času se z něj stalo vyhlášené obchodní centrum. Avšak konec druhé světové války zasáhl i tento stát, a tak se Litva ocitla pod dlouhodobou nadvládou Sovětského svazu, což zanechalo známky na jejím dalším rozvoji. Po rozpadu Sovětského svazu se Litva opět mohla samostatně rozvíjet. V dnešní době patří město Kaunas k nejnavštěvovanějším městům této oblasti. Je vyhlášené podobně jako hlavní město Vilnius nebo polská Varšava.

Dominantou a velmi významnou stavbou ve městě je tzv. Kaunaský hrad, který pochází z přelomu 13. a 14. století. Jeho úkolem bylo především chránit město před nájezdy cizích vojsk. Hrad se bohužel do dnešní doby nedochoval celý, zub dějin se na něm značně podepsal. Ovšem jeho pozůstatky můžeme obdivovat i dnes. Další důležitou stavbou v Kaunasu je velkolepá katedrála svatého Petra a Pavla pocházející z 15. století. Byla vystavěna v gotickém stylu. A kdo hledá ještě další místní unikát, jistě byl měl zamířit do čtvrti Pažaislis, kde může navštívit rozsáhlý klášterní park vybudovaný v barokním stylu.

Nejen Litva, ale i město Kaunas je doslova plné kostelů, vystavěných především v barokním stylu. Pozoruhodné je, že mnoho pravoslavných kostelů bylo v meziválečném období využíváno jako katolický kostel a později se z nich opět staly kostely pravoslavné. Dokonce v Kaunasu se nachází i jedna mešita. V době nadvlády Sovětů byla zrušena, ale po odchodu ruských vojsk došlo k jejímu znovuotevření. Bylo to v roce 1991 a dodnes zde naleznou muslimové své útočiště k vykonávání modliteb.

Havana

Ostrov Kuba, společně se svým hlavním městem Havana se bohužel stávají místem, kde dochází k chátrání tamních památek, a přesto se pořád řadí k vyhledávaným cílům s vyhlášeným obchodem a turismem.

K temperamentní Havaně neodmyslitelně patří pojmy jako doutníky či vynikající bílý rum. Kuba je na toto město patřičně hrdá, podobně jako na další známé město Santiago de Cuba. Kdo zatouží poznat kubánský rytmus života, ideální dopravou bude zvolit přímé letecké spojení z amerického města Washington DC. Po příletu na tamní mezinárodní letiště Jose Martiho, se dostáváme do samotného srdce ostrova. Havana je velkým centrálním, dopravním uzlem celé země, a pokud je naším cílem procestovat celou Kubu, tak jsme na ideálním startovním bodě vstříc zážitkům a poznáním.

Město Havana vždy byla a stále je oblíbená především u amerických turistů. Američané přinášejí do celé této lokality značné množství peněz, díky kterým se město modernizuje a neustále vyvíjí. Pro turisty se zde vybudovali hotely či restaurace, které návštěvníkům zajistí příjemný pobyt. Bohužel k negativním faktorům řadíme zvýšený výskyt kriminality, kterou dnes trápí nejen celou Havanu, ale i Kubu samotnou. Místní policie s vzrůstající kriminalitou bojuje každý den, ale boj se zatím zdá být marný.

Turisté se však nemusí návštěvy tohoto krásného ostrova obávat. Kriminalita se vyskytuje především v chudších částech země, a tak nám v  turistických oblastech nehrozí téměř žádné nebezpečí. Obdivovat zde můžeme místní památeční budovy, které po rozpadu SSSR začali chátrat, a momentálně ve státní kase nejsou peněžní prostředky na jejich obnovu, nebo rekonstrukci. V minulosti se Havana stala inspirativní múzou pro světového spisovatele Ernesta Hemingwaye, který město miloval pro jeho krásu a strávil zde přes 20 let svého života. I přes tyto nešvary stojí celá Kuba spolu s městem Havana za navštívení. Avšak pokud bude péče o památky stále probíhat v podobném tempu jako nyní, za pár let nebude co navštěvovat.

Drážďany

Drážďany byly postaveny v barokním stylu, a tak jejich architekturu obdivuje samotné Německo, ale i turisté z celého světa.

Vydáme-li se za poznáním Drážďan, cesta nebude daleká. Podobně jako Berlín, i Drážďany leží u našich západních sousedů, tedy v Německu. Cesta z České republiky do Drážďan je skutečně krátká, a tak se za krásami Drážďan můžeme pohodlně vydat. Při cestování po Německu by, jsme město Drážďany neměli vynechat. Je to město plné krás a celé Německo je na něj právem hrdé.

Větší část historického jádra města, je vystavena v barokním stylu. Pro obdivovatele podobných architektonických skvostů, jsou Drážďany tou správnou volnou při rozhodování, kam na poznávací zájezd. Mezi největší lákadla řadíme, velmi známý komplex Zwinger, který nalezneme v místě, kde se v minulosti stálo staré městské opevnění. Při válečném bombardování v roce 1945 byla bohužel velká část komplexu zničena, ale Německo si tuto úctyhodnou památku nenechalo vzít a kompletně ji zrestaurovalo. Nyní Zwinger vítá davy turistů s otevřenou náručí.

V Drážďanech, však nalezneme i více zajímavých míst. Místa, která si zaslouží obdiv, jsou také muzea, která se nacházejí v prostorách královského paláce. Muzea vlastní různorodé expozice zaměřené na sbírky kufříků a králů, na matematiku, fyziku či známé obrazy. Zatoužíme-li po chvilce klidu, oázou pro nás bude vyhlášený park Pillnitz, který je součástí stejnojmenného zájmu a poskytne nám ideální místo pro relaxaci a odpočinek. Panenskou krásu přírody okusíme v Labském údolí, toto místo je díky své unikátnosti zapsané na seznamu UNECSO. Údolí je protkané širokými loukami a tak nám poskytne nádherný a uklidňující pohled.

Dillí

V Dillí nalezneme unikátní pamětihodnosti, ale i proslulý bazar. Na místním tržišti seženeme vše a vedle typických produktů si odneseme i krásný zážitek. V Indii nalezneme podobných bazarů a tržišť stovky.

 

K velmi navštěvovaným městům v Indii patří Bombaj a Dillí – mluvíme o druhém největším městě Indie. Dillí se rozpíná na ploše 1 483 čtverečních kilometrů, zabírá tedy přibližně o polovinu méně, než vietnamská Ha Noi. V Dillí žije asi 14 milionů obyvatel, větší počet obyvatel tvoří přistěhovalci z celé Indie, kteří se do města vydali hledat práci. Město se rychle rozvíjí, obchodu a průmyslu se zde daří, a tak je tu práce na rozdíl od ostatních Indických měst dostatek a dokonce je zde práce i relativně dobře placena. Důsledek velkého rozvoje průmyslu se promítá na zhoršené kvalitě ovzduší, místní úřady problematiku řeší, a tak zde hromadná doprava jezdí výhradně na CNG, aby k tomuto problému nepřispívala.

 

K hlavním lákadlům patří památka Lál Kila, v překladu Červená pevnost. Tato zajímavá památka představuje po dlouhá léta dominantu města, a jak je z názvu patrné, památku poznáme podle příznačné červené barvy. Nedaleko této pevnosti nalezneme mešitu ze 17. století s názvem Jami Masjid, velmi oblíbenou památkou se stala nejen pro svoji krásu, ale především pro to, že je nejstarší mešitou v celém Dillí, ale i v samotné Indii.

 

Za pozornost také stojí Prezidentský palác nebo moderní chrám Lakshmi Narayan Mandir. Chceme-li okusit vůni orientu, vydejme se za úchvatnými bazary. V Místních bazarech a na velkých tržištích seženeme jakékoliv zboží. Většina cen není pevně stanovena, a tak můžeme zkusit velice populární smlouvání s obchodníky, kteří jsou v tomto obor velice zběhlí. A pokud budete odcházet z nákupu s pocitem, že jste výhodně nakoupili, věřte že měl obchodník stále na vrch a na prodeji přeci jen slušně vydělal.

Dijon

Dijon v samotném srdci úchvatné Francie. Město nabízí k poznání původní středověké stavby, ze kterých sálá historie. Každý rok sem zavítá mnoho turistů a milovníků historické architektury.

Město Dijon leží ve východní části Francie, nedaleko pramene řeky Seiny. Stejně jako města Paříž a maďarský Tokaj, i Dijon nás překvapí bohatou historií. Největší rozmach města byl již v dobách dávného středověku a tak na nás jeho tajemná historie dýchne na první pohled. Dijon patří k nejzajímavějším místům v celé Francii. Dechberoucí zážitky z pozorování místní architektury si můžeme dopřát i bez průvodce, na krásné budovy totiž narazíme při každé procházce městem. Středověká velkolepost se pro nás stane zážitkem.

Na vrcholu historické architektury dominuje Vévodský palác, který byl sídlem burgundských vévodů. Úchvatné prohlídky paláce se můžeme zúčastnit ve dne, ale i v noci, kdy vynikne jeho osazení několika pásy vodotrysků, které jsou perfektně osvíceny. Za návštěvu také bezpochybně stojí kostely Notre-Dame, kostel sv. Štěpána nebo sv. Jana. Všechny tyto stavby jsou krásně zachovalé a naší pozornost si jistě získá i jejich překrásné zdobení.

Nadšenci pro typicky francouzské stavby a dochované historické budovy si zde přijdou na své. Krásy tohoto města, ale i historii celé Francie můžeme obdivovat v několika muzeích. Nejznámějším muzeem je muzeum Burgundského života a muzeum Archeologie. K záporným faktům města bohužel řadíme složitější cestování po městě, zejména pak za památkami, které leží na perifériích města. Město nemá hustý systém hromadné dopravy a tak se musíme často vydat za turistickými lákadly autem. Cestování automobilem je v Dijonu turistům mnohdy hned při příjezdu doporučováno. Kladným faktorem se stává cena za cestu autem, s porovnáním s autobusem či vlakem se jízda automobilem stane často i levnější. Krátké trasy vlaků a autobusů jsou drahé, pro turisty je však připraven speciální mikrobus, který jezdí rozsáhlý okruh po okolí centra, tato služba je zcela zdarma.

Caracas

Město Caracas do dnes vyzdvihuje svého hrdinu Simóna Bolívara, který se postaral Venezuele o nezávislost. Nalezneme zde jeho dům a místo kde je pohřben.

Caracas je hlavním a největším městem státu Venezuela. Stejně jako ve městech Bogota a Havana, i zde nalezneme problémy související se střetáváním rozvíjejícího obchodu a stále trvající chudoby. V Caracasu se střetávají bohaté čtvrti plné luxusu, drahých obchodů, hotelů a restaurací s chudinskými čtvrti, ve kterých přebývají chudí lidé, které trápí hlad, nezaměstnanost a stále vzrůstající kriminalita.

Přes všechny problémy, které sužují většinu měst v Jižní Americe, má Caracas pro turisty připraveno plno lákadel. Caracas je nejnavštěvovanější město v celé Venezuele. Každý rok vyhledá toto město nespočet turistů. Pro zájemce, kteří se zajímají o vznik samotného Caracasu, ale i Venezuely, jsou připravena muzea, která návštěvníky přiblíží k dávné historii. Muzeum Casa Natal del Libertador, nalezneme v původním domě Simóna Bolívara – osvoboditele, který je hrdina pro celou Venezuelu. Oslovení hrdina si zasloužil za vybojování nezávislosti, které si zdejší obyvatelé patřičně váží. Vydáme-li se po stopách tohoto významného vůdce, nesmíme opomenout návštěvu památníku s názvem Panteón Nacional, právě sem lidé přicházejí dát poděkování a položit květiny na jeho hrob. V 18. století bylo historické město zasaženo silným zemětřesením, i přes velké škody se městu podařilo mnoho památek zachránit a zrekonstruovat do své původní podoby. A tak turisté mohou obdivovat místní architekturu i dnes.

Pro návštěvníky, které láká poznávání novodobých a moderních staveb je ideálním místem univerzitní město Caracas, na nějž je hrdá celá Venezuela. Celý areál byl postaven pod dozorem několika architektů, díky své unikátnosti si zasloužil čestné místo na seznamu dědictví UNESCO, jako nádherný příklad moderní architektury a urbanismu – tedy účelové stavby, které nenarušují celkový ráz okolního prostředí.